Sprawozdanie z działalności Koła w 2016 r.


Sprawozdanie opisowe – załącznik do Ankiety Sprawozdawczej Koła Olkusz ŚZŻAK za 2016 r.
1.       W roku 2016 Koło nie odsłoniło żadnej tablicy.
2.       W Olkuszu działa jeden Klub Historyczny im. AK przy IV Liceum Ogólnokształcącym otwarty w 2013 r. Klub liczy około 40 członków. Prezesem jest pan Michał Masłowski.
3.       W roku 2016 Koło nie przeprowadzało prelekcji w szkołach.
4.       W roku 2016 Koło organizowało:
-we współpracy z Muzeum Regionalnym PTTK w Olkuszu: 21 lipca prelekcję o AK dla pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży, 300 uczestników
-we współpracy z Hufcem Olkusz ZHR: obchody rocznicy wybuchu powstania warszawskiego 1 sierpnia, 100 uczestników
-we współpracy z MOK Olkusz: projekcję filmu IPN „Zapora” dla uczniów, 250 uczestników
-prelekcję dla mieszkańców Olewina na temat AK, 3 września, 100 uczestników
-we współpracy z PTTK Olkusz i Klubem Historycznym im. AK przy IV LO w Olkuszu: XXX Rajd Pieszy Szlakami Walk Oddziału „Hardego”, 30 września-1 października, 240 uczestników
-upamiętnienie miejsc pochówku żołnierzy AK, 30 października, 15 osób
-we współpracy z Muzeum Regionalnym PTTK w Olkuszu: otwarcie wystawy „Z Matką Boską w kryptonimie – Inspektorat AK „Maria” walczy”, 26 września – 100 osób
-we współpracy z Muzeum Regionalnym PTTK w Olkuszu: sesję naukową towarzyszącą otwarciu wystawy, 26 września, 40 osób
5. W roku 2016 Koło wydało dwa numery wewnętrznego Biuletynu Informacyjnego oraz 400 egzemplarzy informatorów wystawy „Z Matką Boską w kryptonimie – Inspektorat AK „Maria” walczy”.
6. W roku 2016 Koło nie prowadziło współpracy z wojskiem. Koło współpracuje ze Związkiem Inwalidów Wojennych w Olkuszu, Związkiem Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Wolbromiu, ŚZŻAK koło w Kluczach, Stowarzyszeniem Żołnierzy Inspektoratu „Maria” w Skale, Zarządem Obszaru Południowego Zrzeszenia WiN w Krakowie, Związkiem Kombatantów RP i Osób Represjonowanych w Olkuszu i Kluczach. Koło prowadzi wspólne działania z samorządem gmin: Olkusz, Klucze, Wolbrom oraz starostwem powiatowym w Olkuszu.
7. W roku 2016 Koło nie otrzymało do rozdysponowania pomocy socjalnej dla członków. W roku 2016 członkowie Koła nie otrzymali awansów. We wrześniu 2016 r. prezes Koła wystąpił z wnioskiem o odznaczenie członka Koła Adolfa Kieresa Orderem Krzyża Niepodległości.
8. Koło prowadzi internetowe profile na portalu Facebook oraz kanał na YouTube. Młodsi członkowie i sympatycy Koła angażują się w działalność na polu rekonstrukcji historycznej, uczestnicząc na zaproszenie m. in. IPN lub Muzeum AK w Krakowie i innych, w różnych wydarzeniach o tematyce patriotycznej, z których najważniejsze to: XI Rajd Szlakami Żołnierzy Wyklętych im. mjr. „Ognia” na Podhalu w październiku, inscenizacja z okazji 70. rocznicy rozbicia więzienia UB w b. klasztorze św. Michała w Krakowie w sierpniu, Zlot Militarny w Rabsztynie we wrześniu, defilada z okazji 100. rocznicy wkroczenia Legionów w Warszawie w grudniu oraz wiele innych. Koło posiada sztandar, który poczet sztandarowy prezentuje na uroczystościach państwowych (Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Wojska Polskiego, Święto Niepodległości…) oraz pogrzebach kombatantów.


Kalendarium wydarzeń w 2016 r. 

MARZEC
6 marca: premiera filmu „Żołnierze Niezłomni Ziemi Olkuskiej – historia i pamięć” w MOK Olkusz, prezes Zarządu Okręgu Śląskiego Janusz Kwapisz wręczył legitymacje członkowskie ŚZŻAK reżyserom filmu Konradowi Kuligowi i Mateuszowi Radomskiemu oraz prezesowi Klubu Historycznego im. AK przy IV LO w Olkuszu Michałowi Masłowskiemu. Projekcja dokumentu zgromadziła prawie 300 widzów.
12 marca: w wieku 85 lat zmarł Stanisław Sowula, wieloletni prezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz honorowy prezes Klubu Historycznego im. AK przy IV LO w Olkuszu. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Olkuszu.

KWIECIEŃ
11 kwietnia: zmarł Mieczysław Karwiński. Żołnierz AK, harcerz, społecznik. Miał 95 lat. Pochowany został na olkuskim cmentarzu w rodzinnym grobowcu.

MAJ
24 maja: zmarła Halina Żelazowska, członkini-podopieczna Koła

LIPIEC
21 lipca: prezentacja uzbrojenia i wyposażenia partyzanckiego dla pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży (PTTK Olkusz).
30 lipca: III Zwiad Konny Wilczym Tropem, Nawojowa Góra (4. Pułk Ułanów Zaniemeńskich).

SIERPIEŃ
1 sierpnia: olkuskie obchody 72. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego (Stary Cmentarz).
15 sierpnia: udział w olkuskich obchodach Święta Wojska Polskiego.
18 sierpnia: inscenizacja historyczna „Rozbić ubeckie więzienie” w Krakowie.

WRZESIEŃ
3 września: manewry partyzanckie w Olewinie.
11 września: udział w Pielgrzymce Kombatantów na Jasną Górę.
17 września: udział w obchodach 77. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę (Kraków).
22 września: porządkowanie miejsca ustawienia krzyża upamiętniającego rtm. Wacława Zdyba „Zawieję” (Kolbark-Zarzecze)
24 września: diorama rekonstrukcyjna na Zlocie Militarnym w Rabsztynie.
24 września: złożenie ziemi z pobojowiska pod Kolbarkiem w niszy kamienia węgielnego Pomnika AK w Krakowie.
26 września: otwarcie wystawy „Z Matką Boską w kryptonimie – Inspektorat AK Maria Walczy” oraz sesja naukowa (Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu)
27 września: seans filmu „Zapora” dla uczniów w sali kinowej MOK Olkusz.
30 września – 1 października: XXX Rajd Hardego. (PTTK Olkusz)

PAŹDZIERNIK
7-9 października: Rajd Żołnierzy Wyklętych mjr. Ognia, Tatry.
21 października: nadanie tytułu Honorowego Prezesa Koła por. Zenonowi Mędrkowi ps. Klucz.
28 października: seans filmu „Wołyń” z udziałem środowiska olkuskich Kresowian.
30 października: akcja Światło Pamięci żołnierzom AK na olkuskim cmentarzu.

LISTOPAD
5 listopada 2016: spotkanie z sybiraczką Reginą Szablowską-Lutyńską w Muzeum Regionalnym PTTK w Olkuszu.
13 listopada: udział w obchodach 102. rocznicy bitwy pod Krzywopłotami.
20 listopada: III Krakowskie Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych.

GRUDZIEŃ
2 grudnia: spotkanie z Kajetanem Rajskim, redaktorem naczelnym Kwartalnika Wyklęci (Olkusz)
4 grudnia: udział w rekonstrukcji wjazdu Legionów Polskich do Warszawy.
16 grudnia: spotkanie opłatkowe środowisk kombatanckich w Muzeum AK w Krakowie
28 grudnia: przekazanie tablicy memoratywnej poświęconej gen. Nieczui-Ostrowskiemu do Muzeum Regionalnego PTTK w Olkuszu
30 grudnia: spotkanie opłatkowo-noworoczne Koła Olkusz (siedziba Koła).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową!

Szanowni Czytelnicy! Uruchomiliśmy nową stronę internetową naszego Koła . Przenieśliśmy się na nią, do czego i Państwa zachęcamy. Oczywiście...