Sprawozdanie z działalności Koła w 2017 r.


Sprawozdanie opisowe – załącznik do Ankiety Sprawozdawczej za 2017 r. dla Koła Olkusz ŚZŻAK


1. -
2. - Na terenie działalności Koła istnieje od 2013 r. Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy IV LO w Olkuszu.

3.  – 15 września 2017 – prelekcja dla uczniów ZS nr 1, II LO oraz ZS nr 3 w Olkuszu (około 100 osób) z okazji 100. rocznicy urodzin kpt. Gerarda Woźnicy „Hardego”, Biblioteka Miejska w Olkuszu.
– inauguracja wystawy „Muzealia rosyjskie” w ZS nr 1 w Olkuszu (około 15 osób), listopad 2017
– inauguracja wystawy „Symbole Niepodległości” w I LO w Olkuszu (około 30 osób), listopad 2017.

4. 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Olkuszu  – Marsz oraz spotkanie z kombatantami – 113 osób.
11 lipca – obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP – prelekcja, pokaz filmu, msza św. (89 osób)
1 sierpnia – 73. rocznica wybuchu powstania warszawskiego – oficjalne uroczystości na Starym Cmentarzu w Olkuszu pod pomnikiem powstańców, z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz Wojska Polskiego. (120 osób)
15 września – obchody 100. rocznicy urodzin kpt. G. Woźnicy – sesja naukowa, wystawa, spotkanie z kombatantami w Bibliotece Publicznej w Olkuszu – 45 osób
29-30 września – 31. Rajd Szlakiem Walk Oddziału „Hardego” oraz inscenizacja historyczna „Akcja na Wolbrom 1944”  - (800 osób)
12 listopada – premiera filmu dokumentalnego „Kocjan. Życie pod wiatr”, MOK Olkusz, (100 osób).

5. Artykuły historyczne „Kurier Olkuski” (7 artykułów), Kwartalnik Wyklęci nr 6/2017.

6. Współpraca z organizacjami: 6. batalion logistyczny 6. Brygady Powietrzno-Desantowej w Krakowie, ŚZŻAK Koła: Klucze, Sławków, Nowy Targ, Myślenice, Nowy Sącz, Okręg Kielce, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Oddział Olkusz, Odział Klucze, Oddział Gołcza, Oddział Wolbrom, Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Olkusz, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wolbrom, Zrzeszenie WiN Zarząd Obszaru Południowego, Stowarzyszenie Żołnierzy AK Inspektorat Maria, Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Kraków, Niezależny  Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Kraków, Związek Żołnierzy NSZ – Kanada, Powiatowa Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Administracja samorządowa: UMiG Olkusz, Wolbrom, Klucze, Gołcza, Poronin, Żarnowiec.

7. Order Odrodzenia Polski dla Barbary Wróbel (członek Koła), medal za Zasługi dla ŚZŻAK – Konrad Kulig i Mateusz Radomski (członkowie Koła).

8. Rekonstrukcja historyczna (udział/współorganizacja 9 inscenizacji i 10 rajdów historycznych),
rejestracja wspomnień świadków historii (w 2017 r. 20 nagrań, łącznie około 100), opieka nad sztandarami kombatanckimi podczas uroczystości patriotycznych (łącznie 5 sztandarów)
opieka nad grobami i pomnikami partyzanckimi.

Kalendarium wydarzeń w 2017 r.


STYCZEŃ
20 stycznia: wręczenie wyróżnienia w kategorii Osoba nagrody CORDIS NOBILIS pani Barbarze Stanek
21 stycznia: msza święta w intencji powstańców styczniowych w kaplicy na wodzie w Ojcowie.
30 stycznia: udział w pogrzebie mjr. Zbigniewa Paliwody ps. Jur (Kraków)

LUTY
11 lutego: pogrzeb Władysława Kłosowicza ps. Szypert (Bukowno)
14 lutego: akcja „Światełko dla żołnierzy AK” w Olkuszu.
15 lutego: zmarła Stanisława Pielka, członkini-podopieczna Koła
16 lutego i 20 lutego: wręczenie tabliczek pamiątkowych „W uznaniu za zasługi dla niepodległości i w podzięce za patriotyczne wychowanie młodych pokoleń” por. Bolesławowi Gądkowi, kpt. Marianowi Cygankowi i por. Janowi Jurczykowi
17 lutego: udział we wręczeniu nagrody im. Józefa Franczaka (Muzeum AK w Krakowie), wśród nominowanych Edmund Rogalski i Brunon Piekarski.
20 lutego: otwarcie wystawy „Antoni Kocjan – olkuszanin, który wygrał wojnę” (Centrum Kultury Olkusz)

MARZEC
26 lutego: udział w inscenizacjach historycznych z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych – Gorlice i Barnowiec.
1 marca: II Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Olkuszu
1 marca – 8 kwietnia: udział w zbiórce Wielkanocna Paczka dla Bohatera
6 marca: inscenizacja historyczna w Nowym Targu poprzedzająca konferencję naukową z okazji 70. Rocznicy śmierci Józefa Kurasia Ognia (IPN Kraków, GRH Błyskawica)
19 marca: II Manewry Partyzanckie, Łazany. (Krzysztof Pięciak, SRH Wrzesień 39)
29 marca: pogrzeb por. Adolfa Kieresa ps. Volt, z asystą wojskową (Olkusz)

KWIECIEŃ
11 kwietnia: obchody I rocznicy śmierci Mieczysława Karwińskiego – odsłonięcie tablicy na Starym Cmentarzu.
22 kwietnia: udział w obchodach 154. rocznicy bitwy pod Golczowicami.
29-30 kwietnia: Rajd Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców w Beskidzie Sądeckim (GRH Żandarmeria)
MAJ
3 maja: udział w olkuskich obchodach Święta Konstytucji 3 maja.

CZERWIEC
9 czerwca: współorganizacja Rajdu Konfederacji Tatrzańskiej w Szaflarach
25 czerwca: wywiad prezesa Koła w Radio Katowice

LIPIEC
9 lipca: udział w obchodach 73. rocznicy akcji Koppe, Udórz
11 lipca: obchody 74. rocznicy apogeum rzezi wołyńskiej (msza święta, wykład, projekcja filmu w MOK Olkusz)
22-23 lipca: Rajd Wrześniowymi Drogami i obchody 73. rocznicy akcji Most III w Zabawie k. Tarnowa
29 lipca: rajd partyzancki w okolicach Turbacza i Czerwonego Gronia.

SIERPIEŃ
1 sierpnia: obchody 73. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, Stary Cmentarz w Olkuszu
4 sierpnia: złożenie ziemi z pobojowiska w Udorzu do niszy kamienia węgielnego Pomnika AK w Krakowie.
6 sierpnia: msza św. w intencji żołnierzy AK przy kapliczce na Borach Kwaśniowskich
11 sierpnia: zebranie Powiatowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
12 sierpnia: pogrzeb Piotra Kurka, członka ZG ŚZŻAK, Bielsko-Biała.
15 sierpnia: udział w olkuskich obchodach Święta Wojska Polskiego
19 sierpnia: udział w obchodach i rekonstrukcji z okazji 71. rocznicy rozbicia więzienia UB w Krakowie

WRZESIEŃ
1 września: udział w Rajdzie Pieszym im. por. T. Stefaniszyna, Spytkowice
1 września: otwarcie wystawy „Oddział Hardego” w PiMBP w Olkuszu
10 września: udział w Pielgrzymce ŚZŻAK na Jasną Górę.
15 września: lekcja historii o OP Surowiec dla uczniów ZS nr 1, ZS nr 3 i II LO w Olkuszu (PiMBP w Olkuszu)
15 września: obchody 100. Rocznicy urodzin kpt. Hardego w PiMBP w Olkuszu (sesja popularnonaukowa, wystawa, spotkanie z kombatantami)
16-17 września: udział w Rajdzie kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy” w Zakliczynie (GRH Żandarmeria)
24 września – msza św. za ofiary II wojny światowej w Kwaśniowie
29 września – widowisko historyczne Akcja na Wolbrom 1944 (we współpracy z PTTK Olkusz i Burmistrzem MiG Wolbrom)
29-30 września – Rajd Hardego (we współpracy z PTTK Olkusz)
30 września – 1 października: udział w Rajdzie Żołnierzy Wyklętych mjr. Ognia - Turbacz

PAŹDZIERNIK
27 października: pogrzeb Mieczysława Jankowskiego ps. Cichy w Skale
29 października: akcja Światełko Bohaterom – szlakiem mogił żołnierzy AK na cmentarzu w Olkuszu

LISTOPAD
6 listopada: wywiad z prezesem Koła w Radio Kraków
11 listopada: udział w olkuskich obchodach Święta Niepodległości
12 listopada: udział w obchodach 103. rocznicy bitwy pod Krzywopłotami
12 listopada: premiera filmu „Kocjan. Życie pod wiatr” (produkcja ŚZŻAK Olkusz i MOK Olkusz)
24 listopada: wernisaż wystawy „Kawalerzyści, imigranci i cykliści” w I LO w Olkuszu (Fundacja Ari Ari)
24 listopada: wernisaż wystawy „Samowary i ikony” w ZS nr 1 w Olkuszu (Fundacja Ari Ari)
26 listopada: IV Krakowskie Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych – udział pocztu sztandarowego i lektora
29 listopada: pogrzeb por. Zenona Mędrka ps. Klucz, Olkusz

GRUDZIEŃ
2 grudnia: manewry partyzanckie ŚZŻAK na ziemi tarnowskiej (koła Olkusz, Myślenice, Nowy Targ)
30 grudnia: spotkanie opłatkowo-noworoczne Koła, Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową!

Szanowni Czytelnicy! Uruchomiliśmy nową stronę internetową naszego Koła . Przenieśliśmy się na nią, do czego i Państwa zachęcamy. Oczywiście...