Kiełtyka Letycja ps. Jutrzenka


Letycja Wanda Kiełtyka (nazwisko panieńskie Mędrek) ps. Jutrzenka, ur. 24 marca 1925 r. w Olkuszu, córka Macieja i Eugenii, członkini drużyny sanitarnej, utworzonej w ramach oddziału rezerwy dowodzonego przez Edwarda Nowaka „Jodłę" w zgrupowaniu partyzanckim Gerarda Woźnicy „Hardego". Córka Macieja Mędrka ps. Pęc, żołnierza oddziału rezerwy; siostra Alicji Mędrek ps. Diana. W czasie okupacji niemieckiej mieszkała w Bydlinie.

Po wybuchu wojny i wkroczeniu Niemców do Olkusza, rodzina Mędrków została pozbawiona kamienicy, w której Maciej Mędrek prowadził zakład krawiecki i przeniosła się do Bydlina.


W akcji na magazyny w Wolbromiu w nocy 25/26 lipca 1944 r. oddział „Hardego" zdobył materiały na mundury. W przygotowaniu bluz mundurowych uczestniczyła także Letycja Wanda Mędrek. „Hardy" wspominał: Ze zdobytego drelichu drużyna sanitarno-gospodarcza w Bydlinie uszyła mundury. Pracą kierował żołnierz oddziału rezerwy, krawiec z zawodu – Maciej Mędrek ps. „Pęc”. Bluzy od mundurów szyły: nauczycielka z Bydlina Maria Malecka ps. „Orlik”, Alicja Mędrek ps. „Diana”, Wanda Mędrek ps. „Jutrzenka”, p.Kalinka i kilka innych dziewcząt, których pseudonimów nie rozszyfrowałem. Tym dzielnym kobitom, które w krótkim czasie uszyły 108 bluz, kilka plutonów oddziału partyzanckiego „Surowiec” zawdzięczało jednolite umundurowania. (G. Woźnica, Oddział „Hardego", Warszawa 1981, s. 80). 
Letycja Mędrek ps. Jutrzenka na tle kaplicy cmentarnej w Bydlinie, lato 1944, (Łogiewa Alicja, Wspomnienia Alicji Łogiewy z domu Mędrek ps. Diana, w: Wspomnienia z lat walk i martyrologii AK", Klucze, 1999, s. 17)

Od 1977 r. należała do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, następnie po powstaniu Światowego Związku Żołnierzy AK zrezygnowała z członkostwa w ZBoWiD i zaangażowała się w działalność olkuskiego oddziału ŚZŻAK.

Nagrane wspomnienia Letycji Kiełtyki:

Letycja Kiełtyka zmarła 10 lutego 2020 r. Została pochowana na cmentarzu w Olkuszu. 


opracował Konrad Kulig

1 komentarz:

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową!

Szanowni Czytelnicy! Uruchomiliśmy nową stronę internetową naszego Koła . Przenieśliśmy się na nią, do czego i Państwa zachęcamy. Oczywiście...