piątek, 25 października 2019

Działamy od trzydziestu lat!Zebranie założycielskie

26 października 1989 r. odbyło się zebranie założycielskie olkuskiego oddziału Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. Członkami założycielami byli:
1. por. Mieczysław Świerczewski, prezes Zarządu Okręgu Śląskiego SŻAK,  
2. mjr Kazimierz Kluczewski „Pijok”, b. dowódca konspiracyjnego Pułku „Srebro” i komendant Obwodu Olkusz AK (1911–1995),
3. Leopold Florek „Sufler” (1921–2011),
4. Leonard Bigaj „Śmiały” (1929–2012),
5. Romuald Misiowiec „Stefan” (1919–1999),
6. Fryderyk Banyś „Zegarek” (1920–1996),
7. Wiesław Kluczewski „Braciszek” (1923–2006),
8. Tadeusz Kępka „Kos” (1920–2010),
9. Jan Jarno „Gorzoła”, „Filip” (1923–2008),
10. Józef Zub „Leśnik” (1923–2014),
11. Roman Węglarz „Kula”(1919–2001),
12. Henryk Skoczek „Wiaterek” (1928–2008),
13. Janina Słuszniak „Jana” (1921–2011),
14. Adolf Kieres „Volt” (1925–2017),
15. Wanda Konopnicka „Perełka”.


Prezesi zarządu

Tymczasowym prezesem zarządu został Leopold Florek, żołnierz drużyny dywersyjnej Obwodu Olkusz, zaś prezesem honorowym Kazimierz Kluczewski. 15 lutego 1990 r. miało miejsce pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego prezesem został wybrany Wiesław Kluczewski, brat Kazimierza, żołnierz Pułku „Srebro”. Po scaleniu akowskich organizacji kombatanckich w 1990 r. przyjęto nazwę Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, pod stowarzyszenie którą funkcjonuje do dzisiaj. Funkcję prezesa zarządu oddziału/koła w kolejnych latach pełnili: Zenon Mędrek (1999–2003), Stanisław Sowula (2003–2016) oraz Konrad Kulig (od 2016).

Najważniejsze wydarzenia

11 listopada 1991 r. w bazylice św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu został poświęcony sztandar Koła. W roku 1997 na olkuskim cmentarzu został odsłonięty pomnik nad grobem pięciu żołnierzy AK poległych w walkach w latach 1944–1945. W 2001 r. na Starym Cmentarzu w Olkuszu odsłonięto tablicę upamiętniającą żołnierzy AK z ziemi olkuskiej. W latach 1999–2004 zostało wydanych kilka zeszytów historycznych z serii „Partyzanckie wspomnienia”. Obecnie stowarzyszenie realizuje cele statutowe za pośrednictwem m.in. przygotowania wystaw, produkcji filmów dokumentalnych, rekonstrukcji historycznych. W ciągu trzydziestu lat działalności przez szeregi organizacji przewinęło się około 150 osób. 

Konrad Kulig

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową!

Szanowni Czytelnicy! Uruchomiliśmy nową stronę internetową naszego Koła . Przenieśliśmy się na nią, do czego i Państwa zachęcamy. Oczywiście...